I vissa rum kan det vara en ganska så hög stegljudsnivå. Om stegljudsnivån är allt för hög, så är det inte så bekvämt att vistas i detta rum. Det kan vara bra då att kunna dämpa stegljuden på ett bra sätt. Ofta är det inte bara stegljuden man vill få bort, utan all efterklang som kan finnas i ett rum. För att få en bra nivå på ljudet, så är det rätt smart att satsa på så kallad stegljudsisolering. Det gör då att man kan sänka både efterklang och resonans i ett rum. Man kan även lägga till akustikpaneler för väggarna.

Stegljud kan dämpas på bra sätt genom att man lägger fokus på att fixa golvet. En bra lösning kan vara en decibelmatta från Aprobo samt flytande parkett.

Dämpa nivån på stegljuden

Vissa golv kan göra att det blir en ganska hög stegljudsnivå. Varje steg man tar, det ekar tillbaka eller förstärks. För att bli av med detta ljud, så gäller det att satsa på en bra stegljudsdämpning. Det är vad du kan få hjälp med hos Aprobo. De är idag marknadsledande inom akustiklösningar för golv och bjälklagskonstruktioner samt att de har högkvalitativa golvmaterial som har anpassats efter alla miljökrav och funktionskrav.

Smarta golvkonstruktioner

Hos Aprobo finns det flera smarta kollektioner som är för att få bort stegljudsnivån på bästa sätt. Bland annat finns det smarta textilmattor, som är bra för kontor och andra offentliga miljöer. Det finns även något som de kallar för för Decibel Concept, som är bra lösningar för akustikproblem relaterade till golv och bjälklagskonstruktioner. Sedan finns det även smarta tillbehör så som underlagsmattor, golvskyddmaterial, tejper, lim med mera.